Op deze site treft u aantrekkelijk aanbod en bouwmogelijkheden naar wens


Bedrijfsruimten.eu is een website van IpConcept Houten BV, waarin al haar aanbod aan bedrijfsruimten en bedrijfskavels overzichtelijk wordt gepresenteerd. IpConcept ontwikkelt representatieve bedrijfshuisvesting voor het Mkb. Betaalbare bedrijfsruimte met een hoogwaardige uitstraling door toepassing van kwalitatief goede materialen in een aansprekend ontwerp. De bedrijfsruimte kan vrijwel altijd naar wens worden voorzien van een kantoorverdieping. De ondernemer heeft veel invloed op de ontwikkeling van zijn bedrijfspand. U kunt deelnemen in een plan, waarin u een gedeelte verwerft in eigendom of u maakt samen met ons een bouwplan op maat.Op het bedrijventerrein naar wens. IpConcept werkt landelijk en heeft contacten met diverse gemeenten. Er zijn bedrijfsunits in verschillende stadia van het bouwproces voor handen.

 

Hogere kosten voor ontwikkeling en bouw van kleine bedrijfsgebouwen vormen voor veel MKB-ondernemingen ook een grote belemmering voor het verwerven van eigen bedrijfshuisvesting. Voor deze ondernemer is deelnemen in een bedrijfsverzamelgebouw een prachtige oplossing. Uw bedrijfspand is altijd scherp geprijsd. Zodra er sprake is van voldoende omvang neemt IpConcept Houten BV voor eigen rekening en risico het initiatief voor de verwerving van een kavel op het gewenste bedrijventerrein en verstrekt  zij  opdracht aan een gerenommeerd architectenbureau voor het maken van een geschikt ontwerp. De deelnemende ondernemer participeert vrijblijvend tot het moment dat hij besluit tot het tekenen van een koopovereenkomst. Op dat moment is ook duidelijk wat u koopt en voor welke prijs.