Het project bestaat uit 3 bouwdelen met in totaal 8 bedrijfsunits en 9 showroomkantoren rondom een binnenplaats. Units en kantoren worden verkocht als appartementsrecht. De bouw  start bij een voorverkoop van 50%.  Achter de bebouwing ligt een groot parkeerterrein, uitsluitend ter beschikking aan kopers en hun bezoekers. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf het Zeilschip en het Kaagschip aan de twee zijden van het plan. De voorgevels van de bedrijfsunits bieden een mogelijkheid tot het plaatsen van een bedrijfsnaam. De tuinen aan de voorgevel van de units en de kantoren op de begane grond zullen mede in eigendom worden opgenomen in het appartementsrecht. In de units zijn meterkasten voorzien direct bij de toegangsdeur en er worden aansluitpunten voor een toilet opgenomen in de begane grondvloer. De eigenaren van de 8 units zullen deelnemen in het collectief per unit installeren van zonnepanelen, vloerverwarming en warmtepomp. Deze installaties zijn niet in de verkoopprijs in begrepen. Kantoren krijgen ook een eigen meterkast en rioolaansluiting. Het bouwdeel showroomkantoor is ook voorzien van vloerverwarming, warmtepompinstallatie en ventilatiesysteem. Parkeerplaatsen zullen worden toegewezen aan de appartementsrechten met uitzondering van een aantal bezoekersplaatsen voor algemeen gebruik.  In overleg met de gemeente proberen we nog bezoekersparkeerplaatsen aan de voorzijde van het plan langs het Zeilschip en het Kaagschip te realiseren. Optioneel is nog de uitbreiding van de verdiepingsvloer van de units  mogelijk daar waar deze kleiner is dan de begane grondvloer.

Gevelbeeld vanaf Kaagschip

Gevelbeeld vanaf Zeilschip

Gevelbeeld vanaf parkeerterrein